Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

1. Site-ul www.exened.eu, numit în continuare şi Serviciu, este pus la dispoziţie de către S.C. Excellent English Education S.R.L., numit în continuare şi Editura. Serviciul este prezentat „aşa cum este" („as is"), fără nicio garanţie, obligaţie sau răspundere faţă de utilizatorii finali sau faţă de terţi, cu excepţia obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Editura îşi desfăşoară activitatea cu respectarea completă a obligaţiilor legale.

2. Editura păstrează în totalitate şi în mod unilateral dreptul de a adăuga, şterge, modifica, folosi toate materialele, datele şi informaţiile conţinute la orice moment de Serviciu, inclusiv cele adăugate de utilizatorii finali sau asociate comportamentului lor în cadrul Serviciului.

3. Utilizator final este orice persoană care accesează orice pagină sau resursă din cadrul Serviciului, indiferent dacă este sau nu utilizator înregistrat.

4. Drepturile de autor pentru acest site sunt deţinute de Editură, niciun material conţinut neputând fi reprodus integral sau parţial fără acordul scris prealabil.

5. Detaliile produselor, proiectelor, evenimentelor şi serviciilor Editurii prezentate în cadrul Serviciului sunt oferite cu titlu informativ şi pot suferi modificări neanunţate.

6. De asemenea, imaginile, clipurile video şi celelalte resurse media sunt prezentate în cadrul Serviciului cu titlu de exemplu.

7. Prin accesarea Serviciului, utilizatorul final se angajează să nu creeze nici o daună sancţionată ca atare de legislaţia română către Editură sau către oricare persoană fizică sau juridică. La crearea sau actualizarea unui cont de utilizator înregistrat, utlizatorul final se angajează să introducă şi să menţină datele sale de identificare complete şi corecte.

8. Aceşti Termeni şi condiţii de folosire se aplică pe termen nelimitat de la prima accesare a Serviciului. Ele pot fi modificate de Editură în orice moment, fiind recomandat ca utilizatorul să verifice la fiecare accesare versiunea curentă, marcată prin «Data ultimei modificări»

9. Editura încearcă să-şi îmbunătăţească serviciile şi vă invită să contactaţi prin e-mail la adresa dpo@exened.eu, sau scriindu-ne la adresa: Bucuresti, Sectorul 4. Calea Serban Voda Nr. 22-24, etaj 1, apartament 1  pentru orice probleme şi îmbunătăţiri legate de Serviciu sau de aceşti Termeni şi condiţii.

 

CUPRINS:

I.       Politica de confidenţialitate şi date cu caracter personal

II.     Politica de cookies

III.    Cum cumpar?

IV.   Livrare si retur

 

I. Politica de confidenţialitate şi date cu caracter personal

Aceasta  politica a fost redactata la data de 24 februarie 2021, urmand a fi revizuita si actualizata periodic. 

1.     Identitatea si datele de contact ale operatorului

EXCELLENT ENGLISH EDUCATION S.R.L. (denumit in continuare  EXENED), cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Sectorul 4. Calea Serban Voda Nr. 22-24, etaj 1, apartament 1 si 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/14114/2019, avand Cod Unic de Inregistrare RO41791093, in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.exened.eu, respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

! In cazul in care solicitam furnizarea datelor personale pentru activitati de marketing iar persoana care ne ofera aceste date nu a implinit in mod legal varsta de 16 ani, vom solicita acordul expres si scris al parintelui sau tutorelui minorului in cauza.

2.     Definitii:

·        ANSPDCP =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

·        “date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

·        “prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

·        “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

·        “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

·        “persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

·        “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

·        “consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

3.     Drepturile utilizatorilor site-ului

EXENED, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform Regulamentului (UE) 2016/679, mai departe Regulamentul), si anume:

·        Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

·        Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

·        Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

·        Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

·        Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

·        Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.exened.eu este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentului. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform Regulamentului, va puteti adresa EXENED la adresa de email: dpo@exened.eu.

4.     Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre EXENED

Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul web www.exened.eu va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de EXENED, atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de EXENED cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului ( UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (mai departe Regulamentul).

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ul www.exened.eu.

In momentul completarii formularelor disponibile pe www.exened.eu, EXENED va colecta date cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecare date personale ce se solicita.

EXENED poate primi, de asemeneaza si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat. Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-ul EXENED. Politica EXENED referitoare la cookie-uri poate fi consultata in continuare. Setam cookieuri pe calculatorul dumneavoastra pentru:

- a retine daca v-am aratat bannerele promotionale cu cartile in pregatire

- a retine daca sunteti logat in contul dumneavoastra din site

- a retine daca sunteti vizitator nou sau recurent si ce pagini ati vizitat in site

- a retine daca v-am afisat optiunea de a va abona la newsletterele noastre.

Pentru utilizatorii abonati la newsletter ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui e-mail la adresa: dpo@exened.eu, iar datele dvs. vor fi sterse din baza noastra de date pentru newsletter.

5.     Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

EXENED nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului EXENED, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (firma de curierat Fan Courier), carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele EXENED sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului EXENED, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a EXENED sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia. Prestatorii intermediari: firma de curierat (Fan Curier) sunt pe deplin responsabili pentru prestarea  serviciilor în conformitate cu obligatiile contractuale asumate fata de EXCELLENT ENGLISH EDUCATION S.R.L. Totodată, acestia sunt răspunzători atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate(livrare, monitorizare, aprobare), cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului, astfel incat sa asigure respectarea principiului confidentialitatii in gestionarea datelor cu caracter personal apartinanad clientilor EXCELLENT ENGLISH EDUCATION S.R.L. Prestatorul va considera toate documentele(AWB, notificari, borderouri de expeditie – in cazul curierilor) şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie in executarea obligatiilor contractuale drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element fără acordul scris, prealabil, al beneficiarului EXCELLENT ENGLISH EDUCATION S.R.L.

EXENED a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului.

EXENED, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

Totodata, EXENED acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor (persoane imputernicite), doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai EXENED, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor EXENED sunt retinute pe o perioada cuprinsa de 2  ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii fiind informati de fiecare data cand furnizeaza datele lor persoanle cu privire la perioada exacta de retentie. Dupa expirarea perioadei de 2 ani, datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor EXENED sunt sterse conform politicii interne a companiei in materie GDPR.

6.     Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, EXENED va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail, la adresa: dpo@exened.eu sau sa ne contactati telefonic, la numarul: 0744.680.030. De asemenea, ne puteti scrie la adresa:  Bucuresti, Sectorul 4. Calea Serban Voda Nr. 22-24, etaj 1, apartament 1 si 2.

7.     Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul (UE). 2016/679 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

 

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Telefon:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet:

www.dataprotection.ro

 

II. Politica de cookies

 CE ESTE UN COOKIE?

Un cookie este un fisier de mici dimensiuni, care va fi stocat pe calculatorul dvs. in browser atunci cand anumite pagini de internet sunt accesate. Un cookie nu contine si nu colecteaza informatii autonom, ci numai atunci cand este citit prin intermediul unui browser web; el poate oferi informatii pentru a facilita adaptarea serviciului la user prin inregistrarea, printre altele, a preferintelor userului, detectarea erorilor sau colectarea datelor in scopuri statistice. Un cookie nu va va afecta in mod advers computerul dvs. si nu va stoca informatii cu rol de indentificare.

Pentru a utiliza site-ul nostru in mod complet cookie-urile trebuie instalate. Daca doriti sa dezactivati oricare cookie, probabil ca veti putea inca naviga pe acest site; cu toate acestea, anumite functionalitati pot fi dezactivate. Majoritatea browser-elor (e.g. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari si Google Chrome) au activate in mod automat cookie-urile. Puteti decide daca si in ce conditii cookie-urile vor accesa calculatorul dvs. prin modificarea optiunilor browser-ului dvs. Va rugam sa observati ca, daca nu operati nicio modificare, aceasta va insemna ca acceptati configurarea initiala a browser-ului si activitatea cookie-urilor. Daca nu sunteti de acord cu acestea, va rugam sa va modificati configuratia browser-ului si sa limitati sau sa dezactivati cookie-urile.

Aceste informatii sunt puse la dispozitia dvs. deoarece dorim sa respectam prevederile legale si sa asiguram transparenta in privinta intimitatii userului. Va rugam sa consultati Politica Noastra Privind Confidentialitatea, pentru mai multe informatii.

CUM FOLOSIM COOKIE-URILE

Puteti observa ca se vor genera diverse tipuri de cookie-uri atunci cand vizitati site-ul. Utilizam cookie-uri pentru:

- a retine daca v-am aratat bannerele promotionale cu cartile in pregatire;

- a retine daca sunteti logat in contul dumneavoastra din siteuri;

- a retine daca sunteti vizitator nou sau recurent si ce pagini ati vizitat in site;

- a retine daca v-am afisat optiunea de a va abona la newsletterele noastre;

SESSION COOKIES

Acestea va permit sa folositi functionalitati esentiale ale site-ului precum stocarea informatiilor dintr-un formular completat de dvs. In plus, acestea sunt de ajutor prin limitarea necesitatii transferului de informatii prin Internet. Nu sunt stocate in calculatorul dvs. si vor expira cand inchideti browserul.

PERSISTENT COOKIES

Acestea ne permit sa recunoastem vizitatorii anonimi. Prin alocarea unui identificator anonim si aleator se pot stoca informatii specifice ca: metoda prin care ati ajuns la site, paginile vizitate, optiunile selectate si parcursul navigarii pe site. Monitorizand aceste informatii, putem sa imbunatatim website-ul, sa reparam erori si sa oferim continut mai bun.

3RD PARTY COOKIES

Cand vizitati site-ul, puteti observa anumite cookies care nu sunt legate de Excellent English Education SRL. Daca accesati o pagina web care are continut incorporat din Facebook sau YouTube, de exemplu, veti primi cookie-uri de la aceste website-uri. Nu controlam aceste cookie-uri, de aceea va recomandam sa verificati site-urile tertelor parti pentru mai multe informatii.

GESTIONAREA COOKIE-URILOR - ACTIVARE SI DEZACTIVARE

Daca nu cunoasteti tipul si versiunea de web browser pe care-l folositi, accesati meniul ‘Help’ in partea de sus a browserului, apoi ‘About’. Informatia relevanta va fi afisata.

INTERNET EXPLORER

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Accesati 'Tools' in partea de sus si selectati 'Internet options', apoi 'Privacy'. Asigurati-va ca nivelul este setat la “Medium” sau mai jos, ceea ce va activa cookie-urile. Daca selectati o optiune superioara “Medium”, cookie-urile vor fi blocate

GOOGLE CHROME (ULTIMA VERSIUNE)

In partea dreapta sus a browserului selectati ‘Settings’. Accesati ‘Show advanced settings’ si ‘Privacy”. Apoi ‘Content settings’ si in cadrul partii legate de cookies ‘allow local data to be set’. Pentru a dezactiva cookie-urile, va rugam bifati urmatoarele optiuni: ‘Block sites from setting any data’, ‘Block third-party cookies and site data’ si ‘Clear cookies and other site and plug-in data when I close my browser’.

MOZILLA FIREFOX

Accesati 'Tools' si apoi Options. Apoi selectati optiunea de “Privacy”. Bifati ‘Accept cookies from sites’ pentru a activa cookies. Pentru a le dezactiva, va rugam de-bifati aceasta casuta.

SAFARI

In partea dreapta sus selectati iconita in forma de roata si selectati 'Preferences'. Apoi 'Privacy' si bifati optiunea 'Block third-party and advertising cookies'. Daca doriti sa dezactivati complet cookie-urile, bifati casuta ‘Never’.

 

III. Cum cumpar?

Toate produsele aflate la vanzare in cadrul magazinului online www.exened.eu, au preturile exprimate in LEI si contin TVA.

Pentru a efectua o comanda, va rugam sa selectati produsele dorite si sa le adaugati in Cosul de Cumparaturi. 

Pentru a sterge un articol din Cosul de cumparaturi, va rugam sa modificati cantitatea din dreptul acestuia cu 0 (zero) sau sa il stergeti, apasand butonul “X”, din dreptul fiecarui articol.

Ulterior modificarii cantitatilor dorite va rugam sa apasati „Actualizare cos”.

Va rugam ca ulterior finalizarii alegerii produselor dorite, sa selectati modalitatea de plata dorita si sa introduceti datele dumneavoastra, conform informatiilor solicitate in formularul de comanda.

Plata comenzii se poate face in sistem ramburs (la predarea coletului de catre curier) online, prin intermediul cardului bancar, sau prin ordin de plata (in acest caz, livrarea se va efectua ulterior confirmarii platii). Procesarea platilor online este realizata prin intermediul procesatorului de plati Netopia MobilPay.

In situatia in care doriti plata comenzii online, dupa bifarea acestei optiuni, veti fi redirectionati automat catre pagina securizata a operatorului de plati Netopia MobilPay. Ulterior finalizarii platii, veti primi un mesaj de confirmare de tip SMS, din partea Netopia MobilPay.

Finalizarea unei comenzi implica acceptarea din partea dumneavoastra a Termenilor si conditiilor, bifand caseta aferenta. Va recomandam sa cititi cu atentie informatiile existente in pagina Termeni si conditii.

Pentru comenzile a caror valoare este sub 200 de lei, se va percepe o taxa de transport de 20 lei (inclusiv TVA). Pentru comenzile a caror valoare depaseste 200 de lei, taxele de transport vor fi suportate de catre noi.

Exista posibilitatea ca o parte din produsele care sunt listate ca fiind in stoc, pot fi de fapt cu stoc epuizat. In acest caz, clientul va fi contactat de indata ce acest aspect a fost semnalat.

Este posibil ca preturile afisate in e-mailul de confirmare comanda sa difere la a doua zecimală (cu mai puțin de 0,05%) fata de preturile afisate in factura fiscala. Clientul va achita suma afisata in interfata procesatorului de plati (pentru platite efectuate cu cardul prin intermediul Netopia MobilPay respectiv suma inscrisa in factura fiscala care sta la baza intocmirii AWB-ului (pentru platile efectuate ramburs la curier). 

In cazuri exceptionale, este posibil ca datorita modalitatilor de comunicare intre aplicatiile software folosite de site-ul Excellent English Education sau datorita survenirii unor erori tehnice (downtime site, probleme de infrastructura ale companiei de hosting, restartare server de continut, afisare informatii din cache, etc (evenimente produse independent de vointa noastra), sa nu poata fi actualizate in timp real toate detaliile cu privire la disponibilitatea produselor sau a preturilor promotionale in vigoare la o data certa. In spetele in care, datorita problemelor tehnice de actualizare incompleta a produselor, clientul a putut finaliza si achita o comanda care contine produse care in fapt nu mai erau disponibile sau isi schimbasera pretul de vanzare, Excellent English Education va depune toate diligentele de a contacta clientul prin e-mail sau telefonic si, de comun acord cu acesta, se va conveni modalitatea de solutionare a discrepantelor: acordarea unui voucher valoric pana la concurenta sumei achitate, alegerea unui alt produs pana la concurenta sumei achitate, returnarea sumei aferente produselor indisponibile sau care nu pot fi inlocuite altfel sau orice alta modalitate identificata impreuna cu clientul.

Ulterior plasarii comenzii, veti primi un e-mail automat de confirmare a inregistrarii acesteia in sistemul nostru informatic, urmand ca in cursul aceleiasi zile sau in ziua imediat urmatoare, sa fiti contactat de catre un reprezentant Excellent English Education, pentru confirmarea si stabilirea detaliilor suplimentare, acolo unde este cazul.

 

IV. Livrare si retur

Livrare:

Livrarea se face prin intermediul Fan Curier, numai pe teritoriul României, în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la plasarea cu succes a comenzii, la adresa specificată de dumneavoastră. În cazul unei situaţii de Forţă Majoră, livrarea poate întârzia. Vă rugăm să indicaţi adresa la care doriti livrarea comenzii, In eventualitatea in care adresa de livrare, este diferita fata de cea de facturare, va rugam sa ne mentionati.

Comenzile sunt procesate şi livrate de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale. Comenzile primite după ora 12:00 vor fi procesate şi expediate în ziua următoare. Comenzile primite după ora 12:00, vinerea, nu vor fi procesate până săptămâna viitoare, luni. Termenul de livrare începe odată cu primirea email-ului de confirmare a comenzii. Excellent English Education nu se face responsabil pentru întârzierile neprevăzute. Exceptând cazurile de forţă majoră, comenzile vor fi livrate în maxim 3 zile lucrătoare de la data plasării comenzii.

Din motive de securitate, se solicită semnarea ordinului de livrare a comenzii. Nu se fac livrări care Căsuţe Poştale ori Oficii Poştale. Vă rugăm să verificaţi, la livrare, conformitatea comenzii: integritatea pachetului, corespondenţa codului de livrare cu cel din comandă. Vă rugăm să semnalaţi orice lipsă a conformităţii în scris, atât în documentaţia firmei de curierat, cât şi pe adresa de e-mail: vanzari@exened.eu. Dacă produsul primit este deteriorat, se recomandă returnarea lui în starea in care l-ati receptionat. Pierderea sau deteriorarea produselor comandate pe website trece în responsabilitatea dumneavoastră, odată cu semnarea documentelor de transport.

Retur:

In conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor, Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului.

Cheltuielile directe de returnare a produselor sunt în sarcina cumpărătorului.. Pentru exercitarea dreptului de denunţare unilaterală a contractului trebuie să ne informaţi în scris, prin completarea Formularului de Retur şi expedierea acestuia pe adresa: vanzari@exened.eu.

Adresa de returnare a produselor este: Calea Serban Voda Nr. 22-24, Etaj 1, Corp B, Apartamentul 1 si 2.

Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data acceptării returului de către SC Excellent English Education SRL. Pentru a fi acceptată returnarea produselor, acestea trebuie să fie în aceeaşi stare în care v-au fost livrate (să nu fie deteriorate; integritatea documentelor însoţitoare).

Pentru a putea soluţiona cât mai repede cererea dumneavoastră de restituire, vă recomandăm să rambursaţi produsele prin intermediul Fan Courier. Puteți opta pentru înlocuirea produsului returnat cu un altul disponibil pe stoc. În cazul în care doriţi înlocuirea produsului returnat cu un altul disponibil pe stoc, cheltuielile cu livrarea vor fi suportate de dumneavoastră, ca şi client. Înlocuirea cu un produs cu o valoare mai mare presupune plata diferenţei prin ramburs la primirea coletului. Rambursarea contravalorii produsului returnat se va face în cel mult 30 de zile calendaristice prin transfer bancar în contul IBAN specificat în Formularul de Retur.

In cazul in care vi s-a livrat alt produs decât cel comandat sau un produs ce prezintă defecte, contactaţi într-un interval de 72h echipa SC Excellent English Education SRL, la adresa de e-mail: vanzari@exened.eu, pentru a reclama această situaţie şi ne vom asigura ca produsul să fie înlocuit cu un produs nou sau rambursarea banilor. Costurile de retur şi de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de către SC Excellent English Education SRL. Pentru produsele ale căror colete prezintă deteriorări vizibile la primirea prin curier, vă recomandăm să refuzaţi recepţia lor.

Data ultimei actualizări: 24 februarie 2021